Градски данък

ДАНЪК НА ПЪТУВАНЕ

- Влизане в сила: 1 октомври 2018 г.
- Оцени: 1,50 евро на човек
- Максимален брой престой, начислен на данък: на 4 нощувки
- Освобождаване за възраст: Непълнолетни до 14-годишна възраст и възрастни над 70-годишна възраст.

Други изключения:
  • 1) Пациенти, които трябва да извършват медицински прегледи, лечения или терапии в дневната болница в здравните заведения, както и тези, които помагат на стационарни пациенти в здравни заведения, на базата на придружител за всеки пациент. При пациентите на възраст под осемнадесет години и двамата родители са освободени от плащането на данъка. Пациентът или придружаващото го лице трябва да декларира, по образец, който общината ще предостави, в съответствие с чл. 46 и 47 от Президентски указ №. 445 от 2000 г. и последващите изменения, че пребиваването в приемната структура е финализирано за получаване на здравни услуги от пациента или за оказване на помощ на болничния и референтния период на здравни услуги или хоспитализация;
  • 2) субектите, които следват мерките, предприети от публичните органи, за да се справят със социални и извънредни ситуации в резултат на бедствия или извънредни събития или за хуманитарни помощни цели;
  • 3) доброволци, които служат в бедствие;
  • 4) Ръководители на автобуси и туристически лидери, които оказват помощ на групи, организирани от туристически агенции за пътувания и туризъм. Изключението се отнася за всеки шофьор на автобус и за екскурзовод за всеки 25 участника;
  • 5) персонал, принадлежащ на държавната и местната полиция, противопожарната служба и въоръжените сили, които извършват дейности по опазване на обществения ред и сигурност;
  • 6) лица с увреждания, които не са самодостатъчни, които имат подходяща сертификация, и техния спътник;
  • 7) служители, които работят в обекта.