City TAX

STAY TAX

- Vstup v platnost: 1. října 2018
- Cena: 1,50 EUR na osobu
- Maximální počet zdanění: 4 noci
- Osvobození od věku: nezletilí do věku 14 let a starší osoby starší 70 let.

Jiné výjimky:
  • 1) Pacienti, kteří musí provést lékařské vyšetření, léčbu nebo terapii v denní nemocnici ve zdravotnických zařízeních, stejně jako pacienti, kteří pomáhají hospitalizovat pacienty ve zdravotnických zařízeních na základě doprovodu pro každého pacienta. V případě pacientů mladších osmnácti let jsou oba rodiče osvobozeni od placení daně. Pacient nebo doprovázející osoba musí na formuláři, který má obec poskytnout, prohlásit v souladu s články 46 a 47 prezidentského dekretu č. 445 z roku 2000 a následných úprav, že pobyt v receptivní struktuře je dokončen tak, aby pacient dostával zdravotní péči, nebo aby byl schopen poskytnout pomoc pacientovi a referenčnímu období zdravotní péče nebo hospitalizace;
  • 2) subjekty, které přijaly opatření přijatá veřejnými orgány k řešení společenských a mimořádných situací způsobených katastrofami nebo mimořádnými událostmi nebo k humanitární pomoci;
  • 3) dobrovolníci sloužící v kalamitě;
  • 4) Vedoucí autokarů a vedoucí zájezdů, kteří poskytují pomoc skupinám organizovaným cestovními a turistickými agenturami. Výjimka platí pro každého řidiče autobusu a průvodce pro každých 25 účastníků;
  • 5) pracovníci státu a místních policejních složek, hasičského sboru a ozbrojených sil, kteří vykonávají činnost v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti;
  • 6) zdravotně postižené osoby, které nemají dostatečnou soběstačnost a které mají vhodnou certifikaci, a jejich společníky;
  • 7) zaměstnanci, kteří pracují v zařízení.