Kaupunki TAX

JÄLLEENMAKSU

- Voimaantulo: 1. lokakuuta 2018
- Hinta: 1,50 € per henkilö
- Maksettujen verojen enimmäismäärä: 4 yötä
- Vapautus iästä: alaikäiset 14-vuotiaat ja yli 70-vuotiaat ikääntyneet.

Muut poikkeukset:
  • 1) potilaat, jotka ovat suorittaneet lääketieteellisiä tutkimuksia, hoitoja tai hoitoja päivähoidossa terveydenhoitolaitoksissa samoin kuin potilaspotilaille terveydenhuollon laitoshoitoa edistävät potilaat kunkin potilaan kumppanin perusteella. Jos potilaat ovat alle 18-vuotiaita, molemmat vanhemmat vapautetaan veron maksamisesta. Potilaan tai mukana olevan henkilön on ilmoitettava kunnan antamassa muodossa presidentin asetuksen nro 46 ja 47 pykälän mukaisesti. 445/2000 ja sen myöhemmät muutokset, että vastaanottavan rakenteen pysyminen on viimeistelty potilaan terveydenhuoltopalvelujen saamiseksi tai potilaan terveydenhuollon tai sairaalahoidon referenssikauden aikana;
  • 2) aiheet, jotka seuraavat viranomaisten toteuttamia toimia katastrofien tai poikkeuksellisten tapahtumien tai humanitaaristen avustustoimien aiheuttamien sosiaalisten ja hätätilanteiden vuoksi;
  • 3) onnettomuudessa palvelevat vapaaehtoiset;
  • 4) Linja-autonkuljettajat ja matkanjärjestäjät, jotka tarjoavat apua matkailu- ja matkailutoimistojen järjestämille ryhmille. Poikkeus koskee jokaista linja-autonkuljettajaa ja jokaisen 25 osanottajan oppaan;
  • 5) valtioon ja paikallisiin poliisivoimiin, palokuntaan ja puolustusvoimiin, jotka harjoittavat yleistä järjestystä ja turvallisuutta;
  • 6) vammaiset, ei-omavaraiset henkilöt, joilla on asianmukainen sertifikaatti ja heidän kumppaninsa;
  • 7) laitokseen työskentelevät työntekijät.